Resebloggen

Resebloggen

Välkommen till resebloggen!

Här kan du följa med oss på våra resor ned till Hedaru i Tanzania och arbetet med barnhemmet.

Läs mer på www.rehemastiftelsen.se

Byggdag 9

juni-juli 2011Posted by Patric, David & Elina 10 Jul, 2011 10:01
Da var det den nionde arbetsdagen och nedan ser ni hur langt vi lyckades komma. Det var ett hästarbete att fylla husgrunden med sand men med många frivilliga och ett stort antal hinkar fick vi det gjort på knappt tre dagar. Dem afrikanska kvinnorna ar haftiga! Starka kvinnor som bar tunga sandhinkar pa sina huvuden som borjar arbeta innan solen har gatt upp och atervander hem sent, en stark kamparglod. Samtidigt har byggarna arbetat med brunnen som också även den har nått rätt höjd.