Resebloggen

Resebloggen

Välkommen till resebloggen!

Här kan du följa med oss på våra resor ned till Hedaru i Tanzania och arbetet med barnhemmet.

Läs mer på www.rehemastiftelsen.se

Byggdag 5

juni-juli 2011Posted by Patric, David & Elina 26 Jun, 2011 14:13

Det är fredag och den femte arbetsdagen. Vi har varit borta under morgonen, framåt eftermiddagen när vi åker och besöker bygget kan vi räkna till nitton personer på plats som arbetar. Två av dessa avlönar vi, dessa har i sin tur ett par hantlangare (de får betalt av de två avlönade arbetarna), resterande hjälper till på frivillig basis. Härligt att se, vi ska inte låta det gå förbi obemärkt.

Husgrundens "ram" är stenbelaggd. Nu återstår att fylla innandömet med sand, lägga sten så att golvet når upp till samma nivå som ramen och komplettera det hela med cement. Under nästa vecka blir husgrunden klar och då kan vi börja
arbeta med tegel istället, dvs börja bygga upp väggarna.