Resebloggen

Resebloggen

Välkommen till resebloggen!

Här kan du följa med oss på våra resor ned till Hedaru i Tanzania och arbetet med barnhemmet.

Läs mer på www.rehemastiftelsen.se

Skorstenen tar form

september 2012- januari 2013Posted by David 19 Oct, 2012 00:00

Den senaste tiden har vi hallit pa att bygga fardigt skorstenen i koket. Det blir en riktig vedspis. Tegelstenarna i Tanzania ar mycket stora jamfort med svenska. Skorstenen blir troligtvis klar pa lordag eller i borjan av nasta vecka. Sedan vantar toaletterna!

Annars ar allt bra i Hedaru. Dem jag ar med tar hand om mig riktigt ordentligt, det ar fina manniskor har! Allt gott ifran Hedaru.

/David